58 551 26 41

Inwestuj i zarabiaj

Inwestuj i zarabiaj

AKME Property Jacek Krawczykowski powstała w 2011 roku i jest kontynuacją Akme S.C. Jarosław Kibiersza & Jacek Krawczykowski, która po 18 latach zakończyła swoją działalność. Nowa, odmieniona formuła firmy jest wynikiem naszych dotychczasowych wieloletnich doświadczeń oraz chęcią dostosowania aktualnej działalności do nowoczesnych standardów rynkowych w branży nieruchomości.

Scrolluj w dół

Oferta doradctwa dla Inwestorów

Wspierając Klienta w zakresie sprzedaży bądź zakupu nieruchomości, zarówno na cele inwestycyjne, jak i mieszkaniowe, nasze opinie opieramy na twardych danych i trendach branżowych wspartych wieloletnim doświadczeniem. Analizujemy rynek i realne wskaźniki, które w konsekwencji przekuwamy na podstawę do podejmowania możliwie najlepszych decyzji i konkretnych działań.

W oparciu o konkretne zlecenia Inwestora – naszego Klienta, zajmujemy się między innymi:

– Wyszukiwaniem Nieruchomości w oparciu o ustalone parametry (m.in. budżet, wskaźnik rentowności, lokalizację, warunki techniczne);
– Wyszukiwaniem podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi Nieruchomości, zainteresowanych sprzedażą Nieruchomości;
– Przygotowaniem dla Zleceniodawcy pisemnej informacji zawierającej opis i wszelkie istotne wskaźniki dotyczące Nieruchomości;
– Doprowadzaniem do bezpośredniego spotkania Zleceniodawcy z Właścicielem Nieruchomości;
– Bieżącym doradztwem w toku negocjacji prowadzonych przez Zleceniodawcę z Właścicielem Nieruchomości;
– Reprezentowaniem Zleceniodawcy, na mocy osobnego pełnomocnictwa, w rozmowach i negocjacjach z Partnerami oraz przy zawieraniu umów z nimi lub osobami trzecimi;

W zależności od stopnia zaangażowania w dany projekt inwestorski doradzamy lub wspieramy w zakresie komunikacji z Urzędami i Organami wydającymi szereg decyzji, zezwoleń czy opinii.

Współpracujemy z doświadczonymi projektantami architektoniczno – budowlanymi i wykonawczymi

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Decyzja o Warunkach Zabudowy czy Studia Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego to dla nas szanse, nie ograniczenia. Każdą działkę czy nieruchomość analizujemy tak, aby z jednej strony maksymalizować rentowność inwestycji, z drugiej zaś – zachować jak najwyższy standard oferowany Klientowi Końcowemu.